Bán KEY Wicreset Utility Máy in, Key WIC Reset Giá Rẻ| Reset Máy in EPSON, CANON

 [tintuc]


Các đời máy đã được hỗ trợ bởi phần mềm Wicreset:

Những dòng máy in EPSON và CANON đã được hỗ trợ Reset bộ nhớ Counter bởi phần mềm Wicreset `

Key Reset máy in Canon G1000 Series
Key Reset máy in Canon G1010
Key Reset máy in Canon G2000 Series
Key Reset máy in Canon G2010
Key Reset máy in Canon G3000 Series
Key Reset máy in Canon G3010
Key Reset máy in Canon G4000 Series
Key Reset máy in Canon MB2000 Series
Key Reset máy in Canon MG5100 Series
Key Reset máy in Canon MG5200 Series
Key Reset máy in Canon MG5500 Series
Key Reset máy in Canon MG5600 Series
Key Reset máy in Canon MG5700 Series
Key Reset máy in Canon MX470 Series
Key Reset máy in Canon MX490 Series
Key Reset máy in Epson Artisan 1430
Key Reset máy in Epson Artisan 50
Key Reset máy in Epson Artisan 700
Key Reset máy in Epson Artisan 710
Key Reset máy in Epson Artisan 720
Key Reset máy in Epson Artisan 725
Key Reset máy in Epson Artisan 730
Key Reset máy in Epson Artisan 800
Key Reset máy in Epson Artisan 810
Key Reset máy in Epson Artisan 830
Key Reset máy in Epson Artisan 835
Key Reset máy in Epson Artisan 837
Key Reset máy in Epson B1100
Key Reset máy in Epson B30
Key Reset máy in Epson B300
Key Reset máy in Epson B308
Key Reset máy in Epson B310N
Key Reset máy in Epson B40W
Key Reset máy in Epson B42WD
Key Reset máy in Epson B500DN
Key Reset máy in Epson B508DN
Key Reset máy in Epson B510DN
Key Reset máy in Epson BX300F
Key Reset máy in Epson BX305FW
Key Reset máy in Epson BX305FW+
Key Reset máy in Epson BX310FN
Key Reset máy in Epson BX320FW
Key Reset máy in Epson BX525WD
Key Reset máy in Epson BX535WD
Key Reset máy in Epson BX600FW
Key Reset máy in Epson BX610FW
Key Reset máy in Epson BX620FWD
Key Reset máy in Epson BX625FWD
Key Reset máy in Epson BX630FW
Key Reset máy in Epson BX635FWD
Key Reset máy in Epson BX925FWD
Key Reset máy in Epson BX935FWD
Key Reset máy in Epson C110
Key Reset máy in Epson C120
Key Reset máy in Epson C41
Key Reset máy in Epson C42
Key Reset máy in Epson C43
Key Reset máy in Epson C44
Key Reset máy in Epson C45
Key Reset máy in Epson C46
Key Reset máy in Epson C47
Key Reset máy in Epson C48
Key Reset máy in Epson C58
Key Reset máy in Epson C59
Key Reset máy in Epson C60
Key Reset máy in Epson C61
Key Reset máy in Epson C62
Key Reset máy in Epson C63
Key Reset máy in Epson C64
Key Reset máy in Epson C65
Key Reset máy in Epson C66
Key Reset máy in Epson C67
Key Reset máy in Epson C68
Key Reset máy in Epson C70
Key Reset máy in Epson C77
Key Reset máy in Epson C78
Key Reset máy in Epson C79
Key Reset máy in Epson C80
Key Reset máy in Epson C82
Key Reset máy in Epson C83
Key Reset máy in Epson C84
Key Reset máy in Epson C85
Key Reset máy in Epson C86
Key Reset máy in Epson C87
Key Reset máy in Epson C88
Key Reset máy in Epson C90
Key Reset máy in Epson C91
Key Reset máy in Epson C92
Key Reset máy in Epson Color 1150
Key Reset máy in Epson Color 1160
Key Reset máy in Epson Color 760
Key Reset máy in Epson Color 860
Key Reset máy in Epson CX2800
Key Reset máy in Epson CX2900
Key Reset máy in Epson CX3100
Key Reset máy in Epson CX3200
Key Reset máy in Epson CX3300
Key Reset máy in Epson CX3400
Key Reset máy in Epson CX3500
Key Reset máy in Epson CX3600
Key Reset máy in Epson CX3700
Key Reset máy in Epson CX3800
Key Reset máy in Epson CX3900
Key Reset máy in Epson CX4000
Key Reset máy in Epson CX4100
Key Reset máy in Epson CX4200
Key Reset máy in Epson CX4500
Key Reset máy in Epson CX4600
Key Reset máy in Epson CX4700
Key Reset máy in Epson CX4800
Key Reset máy in Epson CX4900
Key Reset máy in Epson CX5000
Key Reset máy in Epson CX5900
Key Reset máy in Epson CX6000
Key Reset máy in Epson CX6300
Key Reset máy in Epson CX6400
Key Reset máy in Epson CX6500
Key Reset máy in Epson CX6600
Key Reset máy in Epson CX7300
Key Reset máy in Epson CX7400
Key Reset máy in Epson CX7700
Key Reset máy in Epson CX7800
Key Reset máy in Epson CX8300
Key Reset máy in Epson CX8400
Key Reset máy in Epson CX9300F
Key Reset máy in Epson CX9400F
Key Reset máy in Epson D120
Key Reset máy in Epson D68
Key Reset máy in Epson D78
Key Reset máy in Epson D88
Key Reset máy in Epson D92
Key Reset máy in Epson DX3800/DX3850
Key Reset máy in Epson DX4000/DX4050
Key Reset máy in Epson DX4200/DX4250
Key Reset máy in Epson DX4800/DX4850
Key Reset máy in Epson DX5000/DX5050
Key Reset máy in Epson DX6000/DX6050
Key Reset máy in Epson DX7400/DX7450
Key Reset máy in Epson DX8400/DX8450
Key Reset máy in Epson DX9400F
Key Reset máy in Epson E-300
Key Reset máy in Epson E-330
Key Reset máy in Epson E-350
Key Reset máy in Epson E-360
Key Reset máy in Epson E-520
Key Reset máy in Epson E-600
Key Reset máy in Epson EP-10VA
Key Reset máy in Epson EP-301
Key Reset máy in Epson EP-302
Key Reset máy in Epson EP-306
Key Reset máy in Epson EP-4004
Key Reset máy in Epson EP-702A
Key Reset máy in Epson EP-703A
Key Reset máy in Epson EP-705A
Key Reset máy in Epson EP-706A
Key Reset máy in Epson EP-707A
Key Reset máy in Epson EP-708A
Key Reset máy in Epson EP-709A
Key Reset máy in Epson EP-775A
Key Reset máy in Epson EP-776A
Key Reset máy in Epson EP-777A
Key Reset máy in Epson EP-801A
Key Reset máy in Epson EP-802A
Key Reset máy in Epson EP-803A
Key Reset máy in Epson EP-804A
Key Reset máy in Epson EP-804F
Key Reset máy in Epson EP-805A
Key Reset máy in Epson EP-806A
Key Reset máy in Epson EP-807A
Key Reset máy in Epson EP-808A
Key Reset máy in Epson EP-901A
Key Reset máy in Epson EP-901F
Key Reset máy in Epson EP-902A
Key Reset máy in Epson EP-903A
Key Reset máy in Epson EP-903F
Key Reset máy in Epson EP-904A
Key Reset máy in Epson EP-904F
Key Reset máy in Epson EP-905A
Key Reset máy in Epson EP-905F
Key Reset máy in Epson EP-906F
Key Reset máy in Epson EP-907F
Key Reset máy in Epson EP-976A
Key Reset máy in Epson EP-976A3
Key Reset máy in Epson EP-977A
Key Reset máy in Epson EP-977A3
Key Reset máy in Epson EP-978A
Key Reset máy in Epson EP-978A3
Key Reset máy in Epson EP-979A3
Key Reset máy in Epson ET-14000
Key Reset máy in Epson ET-16500
Key Reset máy in Epson ET-2500
Key Reset máy in Epson ET-2550
Key Reset máy in Epson ET-2600
Key Reset máy in Epson ET-2650
Key Reset máy in Epson ET-3600
Key Reset máy in Epson ET-4500
Key Reset máy in Epson ET-4550
Key Reset máy in Epson EW-M660FT
Key Reset máy in Epson K100
Key Reset máy in Epson K101
Key Reset máy in Epson K200
Key Reset máy in Epson K201
Key Reset máy in Epson K300
Key Reset máy in Epson K301
Key Reset máy in Epson L100
Key Reset máy in Epson L110
Key Reset máy in Epson L111
Key Reset máy in Epson L120
Key Reset máy in Epson L130
Key Reset máy in Epson L1300
Key Reset máy in Epson L132
Key Reset máy in Epson L1455
Key Reset máy in Epson L1800
Key Reset máy in Epson L200
Key Reset máy in Epson L210
Key Reset máy in Epson L211
Key Reset máy in Epson L220
Key Reset máy in Epson L222
Key Reset máy in Epson L300
Key Reset máy in Epson L301
Key Reset máy in Epson L310
Key Reset máy in Epson L312
Key Reset máy in Epson L350
Key Reset máy in Epson L351
Key Reset máy in Epson L355
Key Reset máy in Epson L356
Key Reset máy in Epson L358
Key Reset máy in Epson L360
Key Reset máy in Epson L362
Key Reset máy in Epson L364
Key Reset máy in Epson L365
Key Reset máy in Epson L366
Key Reset máy in Epson L375
Key Reset máy in Epson L380
Key Reset máy in Epson L382
Key Reset máy in Epson L383
Key Reset máy in Epson L385
Key Reset máy in Epson L386
Key Reset máy in Epson L395
Key Reset máy in Epson L455
Key Reset máy in Epson L456
Key Reset máy in Epson L475
Key Reset máy in Epson L485
Key Reset máy in Epson L486
Key Reset máy in Epson L495
Key Reset máy in Epson L550
Key Reset máy in Epson L551
Key Reset máy in Epson L555
Key Reset máy in Epson L556
Key Reset máy in Epson L558
Key Reset máy in Epson L565
Key Reset máy in Epson L566
Key Reset máy in Epson L575
Key Reset máy in Epson L605
Key Reset máy in Epson L6160
Key Reset máy in Epson L6168
Key Reset máy in Epson L6170
Key Reset máy in Epson L6178
Key Reset máy in Epson L6190
Key Reset máy in Epson L6198
Key Reset máy in Epson L655
Key Reset máy in Epson L800
Key Reset máy in Epson L805
Key Reset máy in Epson L810
Key Reset máy in Epson L850
Key Reset máy in Epson M100
Key Reset máy in Epson M105
Key Reset máy in Epson M200
Key Reset máy in Epson M205
Key Reset máy in Epson ME Office 1100
Key Reset máy in Epson ME Office 510
Key Reset máy in Epson ME Office 520
Key Reset máy in Epson ME Office 530
Key Reset máy in Epson ME Office 560
Key Reset máy in Epson ME Office 570
Key Reset máy in Epson ME Office 600
Key Reset máy in Epson ME Office 620
Key Reset máy in Epson ME Office 650
Key Reset máy in Epson ME Office 70
Key Reset máy in Epson ME Office 700
Key Reset máy in Epson ME Office 80
Key Reset máy in Epson ME Office 82
Key Reset máy in Epson ME Office 85
Key Reset máy in Epson ME Office 900
Key Reset máy in Epson ME Office 940
Key Reset máy in Epson ME Office 960
Key Reset máy in Epson ME-10
Key Reset máy in Epson ME-100
Key Reset máy in Epson ME-101
Key Reset máy in Epson ME-20
Key Reset máy in Epson ME-200
Key Reset máy in Epson ME-30
Key Reset máy in Epson ME-300
Key Reset máy in Epson ME-301
Key Reset máy in Epson ME-303
Key Reset máy in Epson ME-32
Key Reset máy in Epson ME-320
Key Reset máy in Epson ME-33
Key Reset máy in Epson ME-330
Key Reset máy in Epson ME-340
Key Reset máy in Epson ME-35
Key Reset máy in Epson ME-400
Key Reset máy in Epson ME-401
Key Reset máy in Epson ME-85
Key Reset máy in Epson NX100/NX105
Key Reset máy in Epson NX110/NX115
Key Reset máy in Epson NX125/NX127
Key Reset máy in Epson NX130
Key Reset máy in Epson NX200/NX205/SX209
Key Reset máy in Epson NX210/NX215/NX219
Key Reset máy in Epson NX220
Key Reset máy in Epson NX230
Key Reset máy in Epson NX300
Key Reset máy in Epson NX330
Key Reset máy in Epson NX400/NX405/NX409
Key Reset máy in Epson NX410/NX415/NX419
Key Reset máy in Epson NX420
Key Reset máy in Epson NX430
Key Reset máy in Epson NX510/NX515
Key Reset máy in Epson NX530
Key Reset máy in Epson NX620
Key Reset máy in Epson NX625
Key Reset máy in Epson NX635
Key Reset máy in Epson P50
Key Reset máy in Epson PM
Key Reset máy in Epson PM100
Key Reset máy in Epson PM200
Key Reset máy in Epson PM210
Key Reset máy in Epson PM215
Key Reset máy in Epson PM225
Key Reset máy in Epson PM235
Key Reset máy in Epson PM240
Key Reset máy in Epson PM245
Key Reset máy in Epson PM250
Key Reset máy in Epson PM260
Key Reset máy in Epson PM270
Key Reset máy in Epson PM280
Key Reset máy in Epson PM290
Key Reset máy in Epson PM300
Key Reset máy in Epson PM310
Key Reset máy in Epson PM-3500C
Key Reset máy in Epson PM400
Key Reset máy in Epson PM-A820
Key Reset máy in Epson PM-A840
Key Reset máy in Epson PM-A840S
Key Reset máy in Epson PM-A870
Key Reset máy in Epson PM-A890
Key Reset máy in Epson PM-A900
Key Reset máy in Epson PM-A920
Key Reset máy in Epson PM-A940
Key Reset máy in Epson PM-A950
Key Reset máy in Epson PM-A970
Key Reset máy in Epson PM-D770
Key Reset máy in Epson PM-D800
Key Reset máy in Epson PM-D870
Key Reset máy in Epson PM-G4500
Key Reset máy in Epson PM-G5000
Key Reset máy in Epson PM-G800
Key Reset máy in Epson PM-G820
Key Reset máy in Epson PM-G850
Key Reset máy in Epson PM-G860
Key Reset máy in Epson PM-T960
Key Reset máy in Epson PM-T990
Key Reset máy in Epson PP-100
Key Reset máy in Epson PP-50
Key Reset máy in Epson PRO 3800
Key Reset máy in Epson PRO 3880
Key Reset máy in Epson PX-045A
Key Reset máy in Epson PX-046A
Key Reset máy in Epson PX-047A
Key Reset máy in Epson PX-048A
Key Reset máy in Epson PX-049A
Key Reset máy in Epson PX-1001
Key Reset máy in Epson PX-1004
Key Reset máy in Epson PX-101
Key Reset máy in Epson PX-105
Key Reset máy in Epson PX-1200
Key Reset máy in Epson PX-1600F
Key Reset máy in Epson PX-1700F
Key Reset máy in Epson PX-201
Key Reset máy in Epson PX-203
Key Reset máy in Epson PX-204
Key Reset máy in Epson PX-404A
Key Reset máy in Epson PX-405A
Key Reset máy in Epson PX-434A
Key Reset máy in Epson PX-435A
Key Reset máy in Epson PX-436A
Key Reset máy in Epson PX-437A
Key Reset máy in Epson PX-501A
Key Reset máy in Epson PX-502A
Key Reset máy in Epson PX-503A
Key Reset máy in Epson PX-504A
Key Reset máy in Epson PX-505F
Key Reset máy in Epson PX-535F
Key Reset máy in Epson PX-5500
Key Reset máy in Epson PX-5600
Key Reset máy in Epson PX-5V
Key Reset máy in Epson PX-5VII
Key Reset máy in Epson PX-601F
Key Reset máy in Epson PX-602F
Key Reset máy in Epson PX-603F
Key Reset máy in Epson PX650/PX659
Key Reset máy in Epson PX660
Key Reset máy in Epson PX-673F
Key Reset máy in Epson PX700W
Key Reset máy in Epson PX710W
Key Reset máy in Epson PX720WD
Key Reset máy in Epson PX730WD
Key Reset máy in Epson PX-7V
Key Reset máy in Epson PX-7VII
Key Reset máy in Epson PX800FW
Key Reset máy in Epson PX810FW
Key Reset máy in Epson PX820FWD
Key Reset máy in Epson PX830FWD
Key Reset máy in Epson PX-A640
Key Reset máy in Epson PX-A720
Key Reset máy in Epson PX-A740
Key Reset máy in Epson PX-FA700
Key Reset máy in Epson PX-G5000
Key Reset máy in Epson PX-G5100
Key Reset máy in Epson PX-G5300
Key Reset máy in Epson PX-K100
Key Reset máy in Epson PX-K150
Key Reset máy in Epson PX-M5040F
Key Reset máy in Epson PX-M5041F
Key Reset máy in Epson PX-M650
Key Reset máy in Epson PX-M650A
Key Reset máy in Epson PX-M650F
Key Reset máy in Epson PX-M741F
Key Reset máy in Epson PX-S05
Key Reset máy in Epson PX-S05B
Key Reset máy in Epson PX-S05W
Key Reset máy in Epson PX-V600
Key Reset máy in Epson PX-V630
Key Reset máy in Epson PX-V780
Key Reset máy in Epson Photo 1280
Key Reset máy in Epson Photo 1290
Key Reset máy in Epson Photo 1390
Key Reset máy in Epson Photo 1400
Key Reset máy in Epson Photo 1410
Key Reset máy in Epson Photo 1430
Key Reset máy in Epson Photo 1500W/1530W
Key Reset máy in Epson Photo 2100
Key Reset máy in Epson Photo 2200
Key Reset máy in Epson Photo 820U
Key Reset máy in Epson Photo 825
Key Reset máy in Epson Photo 830U
Key Reset máy in Epson Photo 890
Key Reset máy in Epson Photo 900
Key Reset máy in Epson Photo 915
Key Reset máy in Epson Photo 925
Key Reset máy in Epson Photo 935
Key Reset máy in Epson Photo 950
Key Reset máy in Epson Photo 960
Key Reset máy in Epson R1800
Key Reset máy in Epson R1900
Key Reset máy in Epson R200
Key Reset máy in Epson R2000
Key Reset máy in Epson R210
Key Reset máy in Epson R220
Key Reset máy in Epson R230
Key Reset máy in Epson R240/R245
Key Reset máy in Epson R2400
Key Reset máy in Epson R250
Key Reset máy in Epson R260
Key Reset máy in Epson R265
Key Reset máy in Epson R270
Key Reset máy in Epson R280
Key Reset máy in Epson R285
Key Reset máy in Epson R2880
Key Reset máy in Epson R290/R295
Key Reset máy in Epson R300
Key Reset máy in Epson R3000
Key Reset máy in Epson R310
Key Reset máy in Epson R320
Key Reset máy in Epson R330
Key Reset máy in Epson R340
Key Reset máy in Epson R350
Key Reset máy in Epson R360
Key Reset máy in Epson R380
Key Reset máy in Epson R390
Key Reset máy in Epson R800
Key Reset máy in Epson RX420/RX425
Key Reset máy in Epson RX430
Key Reset máy in Epson RX500
Key Reset máy in Epson RX510
Key Reset máy in Epson RX520
Key Reset máy in Epson RX530
Key Reset máy in Epson RX560/RX565
Key Reset máy in Epson RX580
Key Reset máy in Epson RX585
Key Reset máy in Epson RX590
Key Reset máy in Epson RX595
Key Reset máy in Epson RX600
Key Reset máy in Epson RX610/RX615
Key Reset máy in Epson RX620
Key Reset máy in Epson RX630
Key Reset máy in Epson RX640
Key Reset máy in Epson RX650
Key Reset máy in Epson RX680
Key Reset máy in Epson RX685
Key Reset máy in Epson RX690
Key Reset máy in Epson RX700
Key Reset máy in Epson S20
Key Reset máy in Epson S21
Key Reset máy in Epson S22
Key Reset máy in Epson SC-P400
Key Reset máy in Epson SC-P407
Key Reset máy in Epson SC-P408
Key Reset máy in Epson SC-P600
Key Reset máy in Epson SC-P607
Key Reset máy in Epson SC-P608
Key Reset máy in Epson SC-P800
Key Reset máy in Epson SC-PX5V2
Key Reset máy in Epson SX100/SX105
Key Reset máy in Epson SX110/SX115
Key Reset máy in Epson SX117
Key Reset máy in Epson SX125
Key Reset máy in Epson SX130
Key Reset máy in Epson SX200/SX205/SX209
Key Reset máy in Epson SX210/SX215/SX219
Key Reset máy in Epson SX218
Key Reset máy in Epson SX230
Key Reset máy in Epson SX235W
Key Reset máy in Epson SX400/SX405/SX409
Key Reset máy in Epson SX410/SX415/SX419
Key Reset máy in Epson SX420W
Key Reset máy in Epson SX425W
Key Reset máy in Epson SX430W
Key Reset máy in Epson SX435W
Key Reset máy in Epson SX440W/SX445W
Key Reset máy in Epson SX510/SX515
Key Reset máy in Epson SX525WD
Key Reset máy in Epson SX535WD
Key Reset máy in Epson SX600FW
Key Reset máy in Epson SX610FW
Key Reset máy in Epson SX620FW
Key Reset máy in Epson T10
Key Reset máy in Epson T11
Key Reset máy in Epson T1100
Key Reset máy in Epson T1110
Key Reset máy in Epson T12
Key Reset máy in Epson T13
Key Reset máy in Epson T20
Key Reset máy in Epson T21
Key Reset máy in Epson T22
Key Reset máy in Epson T23
Key Reset máy in Epson T24
Key Reset máy in Epson T25
Key Reset máy in Epson T26
Key Reset máy in Epson T27
Key Reset máy in Epson T30
Key Reset máy in Epson T33
Key Reset máy in Epson T40W
Key Reset máy in Epson T42WD
Key Reset máy in Epson T50/T59
Key Reset máy in Epson T60
Key Reset máy in Epson TX100
Key Reset máy in Epson TX101
Key Reset máy in Epson TX102
Key Reset máy in Epson TX103
Key Reset máy in Epson TX105
Key Reset máy in Epson TX106/TX109
Key Reset máy in Epson TX110
Key Reset máy in Epson TX111
Key Reset máy in Epson TX112
Key Reset máy in Epson TX113
Key Reset máy in Epson TX115
Key Reset máy in Epson TX116
Key Reset máy in Epson TX117/TX119
Key Reset máy in Epson TX120
Key Reset máy in Epson TX120/NX120
Key Reset máy in Epson TX121
Key Reset máy in Epson TX123
Key Reset máy in Epson TX125
Key Reset máy in Epson TX129
Key Reset máy in Epson TX130
Key Reset máy in Epson TX130/NX130
Key Reset máy in Epson TX133/TX135
Key Reset máy in Epson TX135
Key Reset máy in Epson TX200/TX205/TX209
Key Reset máy in Epson TX210/TX215/TX219
Key Reset máy in Epson TX220
Key Reset máy in Epson TX228
Key Reset máy in Epson TX230W
Key Reset máy in Epson TX235
Key Reset máy in Epson TX235W
Key Reset máy in Epson TX300F
Key Reset máy in Epson TX320F
Key Reset máy in Epson TX325F
Key Reset máy in Epson TX400/TX405/TX409
Key Reset máy in Epson TX410/TX415/TX419
Key Reset máy in Epson TX420W
Key Reset máy in Epson TX430W
Key Reset máy in Epson TX435W
Key Reset máy in Epson TX510FN
Key Reset máy in Epson TX515FN
Key Reset máy in Epson TX525FW
Key Reset máy in Epson TX550W
Key Reset máy in Epson TX560WD
Key Reset máy in Epson TX600FW
Key Reset máy in Epson TX610FW
Key Reset máy in Epson TX620FWD
Key Reset máy in Epson TX650/TX659
Key Reset máy in Epson TX700W
Key Reset máy in Epson TX710W
Key Reset máy in Epson TX720WD
Key Reset máy in Epson TX730WD
Key Reset máy in Epson TX800FW
Key Reset máy in Epson TX810FW
Key Reset máy in Epson TX820FWD
Key Reset máy in Epson TX830FWD
Key Reset máy in Epson WF-100
Key Reset máy in Epson WF-2010/2011
Key Reset máy in Epson WF-2510/2511/2518
Key Reset máy in Epson WF-2520/2521/2528
Key Reset máy in Epson WF-2530/2531/2538
Key Reset máy in Epson WF-2532
Key Reset máy in Epson WF-2540/2541/2548
Key Reset máy in Epson WF-2630/2631
Key Reset máy in Epson WF-2650/2651
Key Reset máy in Epson WF-2660/2661
Key Reset máy in Epson WF-2750/2751
Key Reset máy in Epson WF-2760/2761
Key Reset máy in Epson WF-3010/3011
Key Reset máy in Epson WF-3012
Key Reset máy in Epson WF-3510/3511
Key Reset máy in Epson WF-3520/3521
Key Reset máy in Epson WF-3530/3531
Key Reset máy in Epson WF-3540/3541
Key Reset máy in Epson WF-3620/3621
Key Reset máy in Epson WF-3640/3641
Key Reset máy in Epson WF-4630
Key Reset máy in Epson WF-4640
Key Reset máy in Epson WF-5110
Key Reset máy in Epson WF-5113
Key Reset máy in Epson WF-5190
Key Reset máy in Epson WF-5620
Key Reset máy in Epson WF-5623
Key Reset máy in Epson WF-5690
Key Reset máy in Epson WF-6090
Key Reset máy in Epson WF-6093
Key Reset máy in Epson WF-6530
Key Reset máy in Epson WF-6590
Key Reset máy in Epson WF-6593
Key Reset máy in Epson WF-7010
Key Reset máy in Epson WF-7011
Key Reset máy in Epson WF-7012
Key Reset máy in Epson WF-7015
Key Reset máy in Epson WF-7018
Key Reset máy in Epson WF-7110
Key Reset máy in Epson WF-7111
Key Reset máy in Epson WF-7510
Key Reset máy in Epson WF-7511
Key Reset máy in Epson WF-7515
Key Reset máy in Epson WF-7520
Key Reset máy in Epson WF-7521
Key Reset máy in Epson WF-7525
Key Reset máy in Epson WF-7610
Key Reset máy in Epson WF-7611
Key Reset máy in Epson WF-7620
Key Reset máy in Epson WF-7621
Key Reset máy in Epson WF-8010
Key Reset máy in Epson WF-8090
Key Reset máy in Epson WF-8093
Key Reset máy in Epson WF-8510
Key Reset máy in Epson WF-8590
Key Reset máy in Epson WF-8593
Key Reset máy in Epson WF-M1030
Key Reset máy in Epson WF-M1560
Key Reset máy in Epson WF-R4640
Key Reset máy in Epson WF-R5190
Key Reset máy in Epson WF-R5690
Key Reset máy in Epson WorkForce 1100
Key Reset máy in Epson WorkForce 30
Key Reset máy in Epson WorkForce 310
Key Reset máy in Epson WorkForce 320/325
Key Reset máy in Epson WorkForce 40
Key Reset máy in Epson WorkForce 435
Key Reset máy in Epson WorkForce 500
Key Reset máy in Epson WorkForce 520/525
Key Reset máy in Epson WorkForce 545
Key Reset máy in Epson WorkForce 60
Key Reset máy in Epson WorkForce 600
Key Reset máy in Epson WorkForce 610/615
Key Reset máy in Epson WorkForce 620/625
Key Reset máy in Epson WorkForce 630/635
Key Reset máy in Epson WorkForce 645
Key Reset máy in Epson WorkForce 840
Key Reset máy in Epson WorkForce 845
Key Reset máy in Epson WP-4010
Key Reset máy in Epson WP-4011
Key Reset máy in Epson WP-4015
Key Reset máy in Epson WP-4020
Key Reset máy in Epson WP-4022
Key Reset máy in Epson WP-4023
Key Reset máy in Epson WP-4025
Key Reset máy in Epson WP-4090
Key Reset máy in Epson WP-4091
Key Reset máy in Epson WP-4092
Key Reset máy in Epson WP-4095
Key Reset máy in Epson WP-4511
Key Reset máy in Epson WP-4515
Key Reset máy in Epson WP-4520
Key Reset máy in Epson WP-4521
Key Reset máy in Epson WP-4525
Key Reset máy in Epson WP-4530
Key Reset máy in Epson WP-4531
Key Reset máy in Epson WP-4532
Key Reset máy in Epson WP-4533
Key Reset máy in Epson WP-4535
Key Reset máy in Epson WP-4540
Key Reset máy in Epson WP-4545
Key Reset máy in Epson WP-4590
Key Reset máy in Epson WP-4592
Key Reset máy in Epson WP-4595
Key Reset máy in Epson WP-M4011
Key Reset máy in Epson WP-M4015
Key Reset máy in Epson WP-M4521
Key Reset máy in Epson WP-M4525
Key Reset máy in Epson WP-M4595
Key Reset máy in Epson XP-100
Key Reset máy in Epson XP-102/103
Key Reset máy in Epson XP-20
Key Reset máy in Epson XP-200
Key Reset máy in Epson XP-201/204/208
Key Reset máy in Epson XP-202/203/206
Key Reset máy in Epson XP-205/207
Key Reset máy in Epson XP-210
Key Reset máy in Epson XP-211/214/216
Key Reset máy in Epson XP-212/213
Key Reset máy in Epson XP-215/217
Key Reset máy in Epson XP-220
Key Reset máy in Epson XP-225
Key Reset máy in Epson XP-230/231
Key Reset máy in Epson XP-235
Key Reset máy in Epson XP-240
Key Reset máy in Epson XP-241
Key Reset máy in Epson XP-242
Key Reset máy in Epson XP-243/245/247
Key Reset máy in Epson XP-30/33
Key Reset máy in Epson XP-300/301
Key Reset máy in Epson XP-302/303/305/306
Key Reset máy in Epson XP-310
Key Reset máy in Epson XP-311
Key Reset máy in Epson XP-312/313/315
Key Reset máy in Epson XP-320
Key Reset máy in Epson XP-322/323/325
Key Reset máy in Epson XP-330
Key Reset máy in Epson XP-332/333/335
Key Reset máy in Epson XP-340
Key Reset máy in Epson XP-342/343/345
Key Reset máy in Epson XP-400/401
Key Reset máy in Epson XP-402/403/405/406
Key Reset máy in Epson XP-410
Key Reset máy in Epson XP-411
Key Reset máy in Epson XP-412/413/415
Key Reset máy in Epson XP-420
Key Reset máy in Epson XP-422/423/425
Key Reset máy in Epson XP-424
Key Reset máy in Epson XP-430
Key Reset máy in Epson XP-431
Key Reset máy in Epson XP-432/435
Key Reset máy in Epson XP-434
Key Reset máy in Epson XP-440
Key Reset máy in Epson XP-441
Key Reset máy in Epson XP-442/445
Key Reset máy in Epson XP-446
Key Reset máy in Epson XP-447
Key Reset máy in Epson XP-510
Key Reset máy in Epson XP-520
Key Reset máy in Epson XP-530
Key Reset máy in Epson XP-540
Key Reset máy in Epson XP-55
Key Reset máy in Epson XP-600/601/605
Key Reset máy in Epson XP-610/611/615
Key Reset máy in Epson XP-620/621/625
Key Reset máy in Epson XP-630
Key Reset máy in Epson XP-635
Key Reset máy in Epson XP-640
Key Reset máy in Epson XP-645
Key Reset máy in Epson XP-700
Key Reset máy in Epson XP-701
Key Reset máy in Epson XP-702
Key Reset máy in Epson XP-710
Key Reset máy in Epson XP-720
Key Reset máy in Epson XP-721
Key Reset máy in Epson XP-750
Key Reset máy in Epson XP-760
Key Reset máy in Epson XP-800
Key Reset máy in Epson XP-801
Key Reset máy in Epson XP-802
Key Reset máy in Epson XP-810
Key Reset máy in Epson XP-820
Key Reset máy in Epson XP-821
Key Reset máy in Epson XP-830
Key Reset máy in Epson XP-850
Key Reset máy in Epson XP-860
Key Reset máy in Epson XP-900
Key Reset máy in Epson XP-950
Key Reset máy in Epson XP-960

LƯU Ý QUAN TRỌNG
- Kiểm tra máy in xem máy in có tràn bộ nhớ hay chưa.
- Đọc bộ đếm máy in trước khi thực hiện Reset, nếu chưa đến 100% thì máy in chưa cần phải reset, mà có thể bị một lỗi nào khác.
- Nếu Reset máy in trong tình trạng chưa hết bộ đếm thì Key sẽ không sử dụng được nữa và sẽ không được hoàn tiền.
- Mỗi Key Wicreset chỉ sử dụng được một làn duy nhất để Reset bộ nhớ máy in về trạng thái ban đầu cho cả bộ đếm trang in và mực thải
- Key chỉ chìa khóa, không quyết định số trang in của máy in
- Clean mực thường xuyên sẽ làm máy in nhanh tràn mực thải, khi đó bạn cần phải mua key reset
- Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ:

+ Máy in Danh Hoàng
+ Điện thoại: 0907161625
+ Địa chỉ: 1021 Nguyễn Kiệm, P.3, Q.GV, TPHCM
+ Website:
www.reset-key.com, www.mayindanhhoang.com, www.mayincu.vn
[/tintuc]

[tintuc]

Wicreset key

 

Wicreset | KEY WIC | Key Wicreset Máy in | Bán Key reset Máy in EPSON - CANON Giá Rẻ

Tình trạng Trên Máy in Báo lỗi nháy đèn đỏ, Kết hợp trên Máy tính và/ hoặc khi in sẽ hiện một trong các lỗi sau:

- Service Required.
- The printer ink pad is at the end of its services life. Please contact Epson Support
- Parts inside printer end service life
- waste ink pad counter overflow error
- Printer near end service life
- printer end of service life
- Parts inside printer near end service life
- parts inside printer end of service life
- Máy in Canon sẽ hiện lỗi 5B00
Là lúc Máy in Cần phải reset lại mới có thể sử dụng được
Thay vì liên hệ Hãng Hỗ trợ với chi phí không hề rẻ thì đã có phần mềm hỗ trợ chúng ta việc này.

mua 01 key giá 150.000/ key
mua 02 key giá 140.000/ key
mua 05 key giá 130.000/ key
mua 10 key giá 120.000/ key
mua 20 key giá 110.000/ key
mua 50 key giá 100.000/ key

Key Wicreset bán ra được bảo hành vĩnh viễn

Lưu ý: Key chỉ sử dụng 1 lần duy nhất, Chỉ gửi 1 lần, Các bạn tự bảo quản key nếu mua số lượng nhiều

Để mua key, các bạn chuyển khoản theo các tài khoản (bên dưới cùng của trang này)

nội dung chuyển khoản các bạn ghi: "KEY_SỐĐIỆNTHOẠI". Trong đó số điện thoại là số máy dùng đẻ nhận key bằng tin nhắn.


LƯU Ý QUAN TRỌNG
- Kiểm tra máy in xem máy in có tràn bộ nhớ hay chưa.
- Đọc bộ đếm máy in trước khi thực hiện Reset, nếu chưa đến 100% thì máy in chưa cần phải reset, mà có thể bị một lỗi nào khác.
- Nếu Reset máy in trong tình trạng chưa hết bộ đếm thì Key sẽ không sử dụng được nữa và sẽ không được hoàn tiền.
- Mỗi Key Wicreset chỉ sử dụng được một làn duy nhất để Reset bộ nhớ máy in về trạng thái ban đầu cho cả bộ đếm trang in và mực thải
- Key chỉ chìa khóa, không quyết định số trang in của máy in
- Clean mực thường xuyên sẽ làm máy in nhanh tràn mực thải, khi đó bạn cần phải mua key reset
- Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ:

+ Máy in Danh Hoàng
+ Điện thoại: 0907161625
+ Địa chỉ: 1021 Nguyễn Kiệm, P.3, Q.GV, TPHCM
+ Website:
www.reset-key.com, www.mayindanhhoang.com, www.mayincu.vn

Hướng dẫn reset Máy in EPSON, CANON :

Tải phần mềm reset tại: đây

Nếu gặp vấn đề khó khăn vui lòng tải phần mềm Điều khiển từ xa UltraViewer để được hỗ trợ

  


 Xem hướng dẫn Reset EPSON bằng hình ảnh:


Bước 1: Mở máy in và xóa tất cả các lệnh in còn lưu trong máy.

Bước 2: Mở phần mềm WIC và chọn máy in.

 Wicreset | KEY WIC | Key Wicreset Máy in | Hướng dẫn reset máy in EPSON - CANON | Bán Key reset Máy in EPSON - CANON Giá Rẻ

Bước 3: Click vào Read waste counters để kiểm tra bộ đếm máy in.

Wicreset | KEY WIC | Key Wicreset Máy in | Hướng dẫn reset máy in EPSON - CANON | Bán Key reset Máy in EPSON - CANON Giá Rẻ 1

Bước 4: Click vào Reset waste counters.

 Wicreset | KEY WIC | Key Wicreset Máy in | Hướng dẫn reset máy in EPSON - CANON | Bán Key reset Máy in EPSON - CANON Giá Rẻ 2

 
Bước 5: Gõ key reset vào ô Enter reset key here sau đó nhấn OK để reset lại bộ điếm máy in. Khi phần mền chạy xong, nhấp OK lần nữa.

Wicreset | KEY WIC | Key Wicreset Máy in | Hướng dẫn reset máy in EPSON - CANON | Bán Key reset Máy in EPSON - CANON Giá Rẻ 3


Bước 6: Tắt máy in rồi bật lại (lưu ý không rút điện).

 

Các đời máy đã được hỗ trợ bởi phần mềm Wicreset:

Key Reset máy in Canon G1000 Series
Key Reset máy in Canon G1010
Key Reset máy in Canon G2000 Series
Key Reset máy in Canon G2010
Key Reset máy in Canon G3000 Series
Key Reset máy in Canon G3010
Key Reset máy in Canon G4000 Series
Key Reset máy in Canon MB2000 Series
Key Reset máy in Canon MG5100 Series
Key Reset máy in Canon MG5200 Series
Key Reset máy in Canon MG5500 Series
Key Reset máy in Canon MG5600 Series
Key Reset máy in Canon MG5700 Series
Key Reset máy in Canon MX470 Series
Key Reset máy in Canon MX490 Series
Key Reset máy in Epson Artisan 1430
Key Reset máy in Epson Artisan 50
Key Reset máy in Epson Artisan 700
Key Reset máy in Epson Artisan 710
Key Reset máy in Epson Artisan 720
Key Reset máy in Epson Artisan 725
Key Reset máy in Epson Artisan 730
Key Reset máy in Epson Artisan 800
Key Reset máy in Epson Artisan 810
Key Reset máy in Epson Artisan 830
Key Reset máy in Epson Artisan 835
Key Reset máy in Epson Artisan 837
Key Reset máy in Epson B1100
Key Reset máy in Epson B30
Key Reset máy in Epson B300
Key Reset máy in Epson B308
Key Reset máy in Epson B310N
Key Reset máy in Epson B40W
Key Reset máy in Epson B42WD
Key Reset máy in Epson B500DN
Key Reset máy in Epson B508DN
Key Reset máy in Epson B510DN
Key Reset máy in Epson BX300F
Key Reset máy in Epson BX305FW
Key Reset máy in Epson BX305FW+
Key Reset máy in Epson BX310FN
Key Reset máy in Epson BX320FW
Key Reset máy in Epson BX525WD
Key Reset máy in Epson BX535WD
Key Reset máy in Epson BX600FW
Key Reset máy in Epson BX610FW
Key Reset máy in Epson BX620FWD
Key Reset máy in Epson BX625FWD
Key Reset máy in Epson BX630FW
Key Reset máy in Epson BX635FWD
Key Reset máy in Epson BX925FWD
Key Reset máy in Epson BX935FWD
Key Reset máy in Epson C110
Key Reset máy in Epson C120
Key Reset máy in Epson C41
Key Reset máy in Epson C42
Key Reset máy in Epson C43
Key Reset máy in Epson C44
Key Reset máy in Epson C45
Key Reset máy in Epson C46
Key Reset máy in Epson C47
Key Reset máy in Epson C48
Key Reset máy in Epson C58
Key Reset máy in Epson C59
Key Reset máy in Epson C60
Key Reset máy in Epson C61
Key Reset máy in Epson C62
Key Reset máy in Epson C63
Key Reset máy in Epson C64
Key Reset máy in Epson C65
Key Reset máy in Epson C66
Key Reset máy in Epson C67
Key Reset máy in Epson C68
Key Reset máy in Epson C70
Key Reset máy in Epson C77
Key Reset máy in Epson C78
Key Reset máy in Epson C79
Key Reset máy in Epson C80
Key Reset máy in Epson C82
Key Reset máy in Epson C83
Key Reset máy in Epson C84
Key Reset máy in Epson C85
Key Reset máy in Epson C86
Key Reset máy in Epson C87
Key Reset máy in Epson C88
Key Reset máy in Epson C90
Key Reset máy in Epson C91
Key Reset máy in Epson C92
Key Reset máy in Epson Color 1150
Key Reset máy in Epson Color 1160
Key Reset máy in Epson Color 760
Key Reset máy in Epson Color 860
Key Reset máy in Epson CX2800
Key Reset máy in Epson CX2900
Key Reset máy in Epson CX3100
Key Reset máy in Epson CX3200
Key Reset máy in Epson CX3300
Key Reset máy in Epson CX3400
Key Reset máy in Epson CX3500
Key Reset máy in Epson CX3600
Key Reset máy in Epson CX3700
Key Reset máy in Epson CX3800
Key Reset máy in Epson CX3900
Key Reset máy in Epson CX4000
Key Reset máy in Epson CX4100
Key Reset máy in Epson CX4200
Key Reset máy in Epson CX4500
Key Reset máy in Epson CX4600
Key Reset máy in Epson CX4700
Key Reset máy in Epson CX4800
Key Reset máy in Epson CX4900
Key Reset máy in Epson CX5000
Key Reset máy in Epson CX5900
Key Reset máy in Epson CX6000
Key Reset máy in Epson CX6300
Key Reset máy in Epson CX6400
Key Reset máy in Epson CX6500
Key Reset máy in Epson CX6600
Key Reset máy in Epson CX7300
Key Reset máy in Epson CX7400
Key Reset máy in Epson CX7700
Key Reset máy in Epson CX7800
Key Reset máy in Epson CX8300
Key Reset máy in Epson CX8400
Key Reset máy in Epson CX9300F
Key Reset máy in Epson CX9400F
Key Reset máy in Epson D120
Key Reset máy in Epson D68
Key Reset máy in Epson D78
Key Reset máy in Epson D88
Key Reset máy in Epson D92
Key Reset máy in Epson DX3800/DX3850
Key Reset máy in Epson DX4000/DX4050
Key Reset máy in Epson DX4200/DX4250
Key Reset máy in Epson DX4800/DX4850
Key Reset máy in Epson DX5000/DX5050
Key Reset máy in Epson DX6000/DX6050
Key Reset máy in Epson DX7400/DX7450
Key Reset máy in Epson DX8400/DX8450
Key Reset máy in Epson DX9400F
Key Reset máy in Epson E-300
Key Reset máy in Epson E-330
Key Reset máy in Epson E-350
Key Reset máy in Epson E-360
Key Reset máy in Epson E-520
Key Reset máy in Epson E-600
Key Reset máy in Epson EP-10VA
Key Reset máy in Epson EP-301
Key Reset máy in Epson EP-302
Key Reset máy in Epson EP-306
Key Reset máy in Epson EP-4004
Key Reset máy in Epson EP-702A
Key Reset máy in Epson EP-703A
Key Reset máy in Epson EP-705A
Key Reset máy in Epson EP-706A
Key Reset máy in Epson EP-707A
Key Reset máy in Epson EP-708A
Key Reset máy in Epson EP-709A
Key Reset máy in Epson EP-775A
Key Reset máy in Epson EP-776A
Key Reset máy in Epson EP-777A
Key Reset máy in Epson EP-801A
Key Reset máy in Epson EP-802A
Key Reset máy in Epson EP-803A
Key Reset máy in Epson EP-804A
Key Reset máy in Epson EP-804F
Key Reset máy in Epson EP-805A
Key Reset máy in Epson EP-806A
Key Reset máy in Epson EP-807A
Key Reset máy in Epson EP-808A
Key Reset máy in Epson EP-901A
Key Reset máy in Epson EP-901F
Key Reset máy in Epson EP-902A
Key Reset máy in Epson EP-903A
Key Reset máy in Epson EP-903F
Key Reset máy in Epson EP-904A
Key Reset máy in Epson EP-904F
Key Reset máy in Epson EP-905A
Key Reset máy in Epson EP-905F
Key Reset máy in Epson EP-906F
Key Reset máy in Epson EP-907F
Key Reset máy in Epson EP-976A
Key Reset máy in Epson EP-976A3
Key Reset máy in Epson EP-977A
Key Reset máy in Epson EP-977A3
Key Reset máy in Epson EP-978A
Key Reset máy in Epson EP-978A3
Key Reset máy in Epson EP-979A3
Key Reset máy in Epson ET-14000
Key Reset máy in Epson ET-16500
Key Reset máy in Epson ET-2500
Key Reset máy in Epson ET-2550
Key Reset máy in Epson ET-2600
Key Reset máy in Epson ET-2650
Key Reset máy in Epson ET-3600
Key Reset máy in Epson ET-4500
Key Reset máy in Epson ET-4550
Key Reset máy in Epson EW-M660FT
Key Reset máy in Epson K100
Key Reset máy in Epson K101
Key Reset máy in Epson K200
Key Reset máy in Epson K201
Key Reset máy in Epson K300
Key Reset máy in Epson K301
Key Reset máy in Epson L100
Key Reset máy in Epson L110
Key Reset máy in Epson L111
Key Reset máy in Epson L120
Key Reset máy in Epson L130
Key Reset máy in Epson L1300
Key Reset máy in Epson L132
Key Reset máy in Epson L1455
Key Reset máy in Epson L1800
Key Reset máy in Epson L200
Key Reset máy in Epson L210
Key Reset máy in Epson L211
Key Reset máy in Epson L220
Key Reset máy in Epson L222
Key Reset máy in Epson L300
Key Reset máy in Epson L301
Key Reset máy in Epson L310
Key Reset máy in Epson L312
Key Reset máy in Epson L350
Key Reset máy in Epson L351
Key Reset máy in Epson L355
Key Reset máy in Epson L356
Key Reset máy in Epson L358
Key Reset máy in Epson L360
Key Reset máy in Epson L362
Key Reset máy in Epson L364
Key Reset máy in Epson L365
Key Reset máy in Epson L366
Key Reset máy in Epson L375
Key Reset máy in Epson L380
Key Reset máy in Epson L382
Key Reset máy in Epson L383
Key Reset máy in Epson L385
Key Reset máy in Epson L386
Key Reset máy in Epson L395
Key Reset máy in Epson L455
Key Reset máy in Epson L456
Key Reset máy in Epson L475
Key Reset máy in Epson L485
Key Reset máy in Epson L486
Key Reset máy in Epson L495
Key Reset máy in Epson L550
Key Reset máy in Epson L551
Key Reset máy in Epson L555
Key Reset máy in Epson L556
Key Reset máy in Epson L558
Key Reset máy in Epson L565
Key Reset máy in Epson L566
Key Reset máy in Epson L575
Key Reset máy in Epson L605
Key Reset máy in Epson L6160
Key Reset máy in Epson L6168
Key Reset máy in Epson L6170
Key Reset máy in Epson L6178
Key Reset máy in Epson L6190
Key Reset máy in Epson L6198
Key Reset máy in Epson L655
Key Reset máy in Epson L800
Key Reset máy in Epson L805
Key Reset máy in Epson L810
Key Reset máy in Epson L850
Key Reset máy in Epson M100
Key Reset máy in Epson M105
Key Reset máy in Epson M200
Key Reset máy in Epson M205
Key Reset máy in Epson ME Office 1100
Key Reset máy in Epson ME Office 510
Key Reset máy in Epson ME Office 520
Key Reset máy in Epson ME Office 530
Key Reset máy in Epson ME Office 560
Key Reset máy in Epson ME Office 570
Key Reset máy in Epson ME Office 600
Key Reset máy in Epson ME Office 620
Key Reset máy in Epson ME Office 650
Key Reset máy in Epson ME Office 70
Key Reset máy in Epson ME Office 700
Key Reset máy in Epson ME Office 80
Key Reset máy in Epson ME Office 82
Key Reset máy in Epson ME Office 85
Key Reset máy in Epson ME Office 900
Key Reset máy in Epson ME Office 940
Key Reset máy in Epson ME Office 960
Key Reset máy in Epson ME-10
Key Reset máy in Epson ME-100
Key Reset máy in Epson ME-101
Key Reset máy in Epson ME-20
Key Reset máy in Epson ME-200
Key Reset máy in Epson ME-30
Key Reset máy in Epson ME-300
Key Reset máy in Epson ME-301
Key Reset máy in Epson ME-303
Key Reset máy in Epson ME-32
Key Reset máy in Epson ME-320
Key Reset máy in Epson ME-33
Key Reset máy in Epson ME-330
Key Reset máy in Epson ME-340
Key Reset máy in Epson ME-35
Key Reset máy in Epson ME-400
Key Reset máy in Epson ME-401
Key Reset máy in Epson ME-85
Key Reset máy in Epson NX100/NX105
Key Reset máy in Epson NX110/NX115
Key Reset máy in Epson NX125/NX127
Key Reset máy in Epson NX130
Key Reset máy in Epson NX200/NX205/SX209
Key Reset máy in Epson NX210/NX215/NX219
Key Reset máy in Epson NX220
Key Reset máy in Epson NX230
Key Reset máy in Epson NX300
Key Reset máy in Epson NX330
Key Reset máy in Epson NX400/NX405/NX409
Key Reset máy in Epson NX410/NX415/NX419
Key Reset máy in Epson NX420
Key Reset máy in Epson NX430
Key Reset máy in Epson NX510/NX515
Key Reset máy in Epson NX530
Key Reset máy in Epson NX620
Key Reset máy in Epson NX625
Key Reset máy in Epson NX635
Key Reset máy in Epson P50
Key Reset máy in Epson PM
Key Reset máy in Epson PM100
Key Reset máy in Epson PM200
Key Reset máy in Epson PM210
Key Reset máy in Epson PM215
Key Reset máy in Epson PM225
Key Reset máy in Epson PM235
Key Reset máy in Epson PM240
Key Reset máy in Epson PM245
Key Reset máy in Epson PM250
Key Reset máy in Epson PM260
Key Reset máy in Epson PM270
Key Reset máy in Epson PM280
Key Reset máy in Epson PM290
Key Reset máy in Epson PM300
Key Reset máy in Epson PM310
Key Reset máy in Epson PM-3500C
Key Reset máy in Epson PM400
Key Reset máy in Epson PM-A820
Key Reset máy in Epson PM-A840
Key Reset máy in Epson PM-A840S
Key Reset máy in Epson PM-A870
Key Reset máy in Epson PM-A890
Key Reset máy in Epson PM-A900
Key Reset máy in Epson PM-A920
Key Reset máy in Epson PM-A940
Key Reset máy in Epson PM-A950
Key Reset máy in Epson PM-A970
Key Reset máy in Epson PM-D770
Key Reset máy in Epson PM-D800
Key Reset máy in Epson PM-D870
Key Reset máy in Epson PM-G4500
Key Reset máy in Epson PM-G5000
Key Reset máy in Epson PM-G800
Key Reset máy in Epson PM-G820
Key Reset máy in Epson PM-G850
Key Reset máy in Epson PM-G860
Key Reset máy in Epson PM-T960
Key Reset máy in Epson PM-T990
Key Reset máy in Epson PP-100
Key Reset máy in Epson PP-50
Key Reset máy in Epson PRO 3800
Key Reset máy in Epson PRO 3880
Key Reset máy in Epson PX-045A
Key Reset máy in Epson PX-046A
Key Reset máy in Epson PX-047A
Key Reset máy in Epson PX-048A
Key Reset máy in Epson PX-049A
Key Reset máy in Epson PX-1001
Key Reset máy in Epson PX-1004
Key Reset máy in Epson PX-101
Key Reset máy in Epson PX-105
Key Reset máy in Epson PX-1200
Key Reset máy in Epson PX-1600F
Key Reset máy in Epson PX-1700F
Key Reset máy in Epson PX-201
Key Reset máy in Epson PX-203
Key Reset máy in Epson PX-204
Key Reset máy in Epson PX-404A
Key Reset máy in Epson PX-405A
Key Reset máy in Epson PX-434A
Key Reset máy in Epson PX-435A
Key Reset máy in Epson PX-436A
Key Reset máy in Epson PX-437A
Key Reset máy in Epson PX-501A
Key Reset máy in Epson PX-502A
Key Reset máy in Epson PX-503A
Key Reset máy in Epson PX-504A
Key Reset máy in Epson PX-505F
Key Reset máy in Epson PX-535F
Key Reset máy in Epson PX-5500
Key Reset máy in Epson PX-5600
Key Reset máy in Epson PX-5V
Key Reset máy in Epson PX-5VII
Key Reset máy in Epson PX-601F
Key Reset máy in Epson PX-602F
Key Reset máy in Epson PX-603F
Key Reset máy in Epson PX650/PX659
Key Reset máy in Epson PX660
Key Reset máy in Epson PX-673F
Key Reset máy in Epson PX700W
Key Reset máy in Epson PX710W
Key Reset máy in Epson PX720WD
Key Reset máy in Epson PX730WD
Key Reset máy in Epson PX-7V
Key Reset máy in Epson PX-7VII
Key Reset máy in Epson PX800FW
Key Reset máy in Epson PX810FW
Key Reset máy in Epson PX820FWD
Key Reset máy in Epson PX830FWD
Key Reset máy in Epson PX-A640
Key Reset máy in Epson PX-A720
Key Reset máy in Epson PX-A740
Key Reset máy in Epson PX-FA700
Key Reset máy in Epson PX-G5000
Key Reset máy in Epson PX-G5100
Key Reset máy in Epson PX-G5300
Key Reset máy in Epson PX-K100
Key Reset máy in Epson PX-K150
Key Reset máy in Epson PX-M5040F
Key Reset máy in Epson PX-M5041F
Key Reset máy in Epson PX-M650
Key Reset máy in Epson PX-M650A
Key Reset máy in Epson PX-M650F
Key Reset máy in Epson PX-M741F
Key Reset máy in Epson PX-S05
Key Reset máy in Epson PX-S05B
Key Reset máy in Epson PX-S05W
Key Reset máy in Epson PX-V600
Key Reset máy in Epson PX-V630
Key Reset máy in Epson PX-V780
Key Reset máy in Epson Photo 1280
Key Reset máy in Epson Photo 1290
Key Reset máy in Epson Photo 1390
Key Reset máy in Epson Photo 1400
Key Reset máy in Epson Photo 1410
Key Reset máy in Epson Photo 1430
Key Reset máy in Epson Photo 1500W/1530W
Key Reset máy in Epson Photo 2100
Key Reset máy in Epson Photo 2200
Key Reset máy in Epson Photo 820U
Key Reset máy in Epson Photo 825
Key Reset máy in Epson Photo 830U
Key Reset máy in Epson Photo 890
Key Reset máy in Epson Photo 900
Key Reset máy in Epson Photo 915
Key Reset máy in Epson Photo 925
Key Reset máy in Epson Photo 935
Key Reset máy in Epson Photo 950
Key Reset máy in Epson Photo 960
Key Reset máy in Epson R1800
Key Reset máy in Epson R1900
Key Reset máy in Epson R200
Key Reset máy in Epson R2000
Key Reset máy in Epson R210
Key Reset máy in Epson R220
Key Reset máy in Epson R230
Key Reset máy in Epson R240/R245
Key Reset máy in Epson R2400
Key Reset máy in Epson R250
Key Reset máy in Epson R260
Key Reset máy in Epson R265
Key Reset máy in Epson R270
Key Reset máy in Epson R280
Key Reset máy in Epson R285
Key Reset máy in Epson R2880
Key Reset máy in Epson R290/R295
Key Reset máy in Epson R300
Key Reset máy in Epson R3000
Key Reset máy in Epson R310
Key Reset máy in Epson R320
Key Reset máy in Epson R330
Key Reset máy in Epson R340
Key Reset máy in Epson R350
Key Reset máy in Epson R360
Key Reset máy in Epson R380
Key Reset máy in Epson R390
Key Reset máy in Epson R800
Key Reset máy in Epson RX420/RX425
Key Reset máy in Epson RX430
Key Reset máy in Epson RX500
Key Reset máy in Epson RX510
Key Reset máy in Epson RX520
Key Reset máy in Epson RX530
Key Reset máy in Epson RX560/RX565
Key Reset máy in Epson RX580
Key Reset máy in Epson RX585
Key Reset máy in Epson RX590
Key Reset máy in Epson RX595
Key Reset máy in Epson RX600
Key Reset máy in Epson RX610/RX615
Key Reset máy in Epson RX620
Key Reset máy in Epson RX630
Key Reset máy in Epson RX640
Key Reset máy in Epson RX650
Key Reset máy in Epson RX680
Key Reset máy in Epson RX685
Key Reset máy in Epson RX690
Key Reset máy in Epson RX700
Key Reset máy in Epson S20
Key Reset máy in Epson S21
Key Reset máy in Epson S22
Key Reset máy in Epson SC-P400
Key Reset máy in Epson SC-P407
Key Reset máy in Epson SC-P408
Key Reset máy in Epson SC-P600
Key Reset máy in Epson SC-P607
Key Reset máy in Epson SC-P608
Key Reset máy in Epson SC-P800
Key Reset máy in Epson SC-PX5V2
Key Reset máy in Epson SX100/SX105
Key Reset máy in Epson SX110/SX115
Key Reset máy in Epson SX117
Key Reset máy in Epson SX125
Key Reset máy in Epson SX130
Key Reset máy in Epson SX200/SX205/SX209
Key Reset máy in Epson SX210/SX215/SX219
Key Reset máy in Epson SX218
Key Reset máy in Epson SX230
Key Reset máy in Epson SX235W
Key Reset máy in Epson SX400/SX405/SX409
Key Reset máy in Epson SX410/SX415/SX419
Key Reset máy in Epson SX420W
Key Reset máy in Epson SX425W
Key Reset máy in Epson SX430W
Key Reset máy in Epson SX435W
Key Reset máy in Epson SX440W/SX445W
Key Reset máy in Epson SX510/SX515
Key Reset máy in Epson SX525WD
Key Reset máy in Epson SX535WD
Key Reset máy in Epson SX600FW
Key Reset máy in Epson SX610FW
Key Reset máy in Epson SX620FW
Key Reset máy in Epson T10
Key Reset máy in Epson T11
Key Reset máy in Epson T1100
Key Reset máy in Epson T1110
Key Reset máy in Epson T12
Key Reset máy in Epson T13
Key Reset máy in Epson T20
Key Reset máy in Epson T21
Key Reset máy in Epson T22
Key Reset máy in Epson T23
Key Reset máy in Epson T24
Key Reset máy in Epson T25
Key Reset máy in Epson T26
Key Reset máy in Epson T27
Key Reset máy in Epson T30
Key Reset máy in Epson T33
Key Reset máy in Epson T40W
Key Reset máy in Epson T42WD
Key Reset máy in Epson T50/T59
Key Reset máy in Epson T60
Key Reset máy in Epson TX100
Key Reset máy in Epson TX101
Key Reset máy in Epson TX102
Key Reset máy in Epson TX103
Key Reset máy in Epson TX105
Key Reset máy in Epson TX106/TX109
Key Reset máy in Epson TX110
Key Reset máy in Epson TX111
Key Reset máy in Epson TX112
Key Reset máy in Epson TX113
Key Reset máy in Epson TX115
Key Reset máy in Epson TX116
Key Reset máy in Epson TX117/TX119
Key Reset máy in Epson TX120
Key Reset máy in Epson TX120/NX120
Key Reset máy in Epson TX121
Key Reset máy in Epson TX123
Key Reset máy in Epson TX125
Key Reset máy in Epson TX129
Key Reset máy in Epson TX130
Key Reset máy in Epson TX130/NX130
Key Reset máy in Epson TX133/TX135
Key Reset máy in Epson TX135
Key Reset máy in Epson TX200/TX205/TX209
Key Reset máy in Epson TX210/TX215/TX219
Key Reset máy in Epson TX220
Key Reset máy in Epson TX228
Key Reset máy in Epson TX230W
Key Reset máy in Epson TX235
Key Reset máy in Epson TX235W
Key Reset máy in Epson TX300F
Key Reset máy in Epson TX320F
Key Reset máy in Epson TX325F
Key Reset máy in Epson TX400/TX405/TX409
Key Reset máy in Epson TX410/TX415/TX419
Key Reset máy in Epson TX420W
Key Reset máy in Epson TX430W
Key Reset máy in Epson TX435W
Key Reset máy in Epson TX510FN
Key Reset máy in Epson TX515FN
Key Reset máy in Epson TX525FW
Key Reset máy in Epson TX550W
Key Reset máy in Epson TX560WD
Key Reset máy in Epson TX600FW
Key Reset máy in Epson TX610FW
Key Reset máy in Epson TX620FWD
Key Reset máy in Epson TX650/TX659
Key Reset máy in Epson TX700W
Key Reset máy in Epson TX710W
Key Reset máy in Epson TX720WD
Key Reset máy in Epson TX730WD
Key Reset máy in Epson TX800FW
Key Reset máy in Epson TX810FW
Key Reset máy in Epson TX820FWD
Key Reset máy in Epson TX830FWD
Key Reset máy in Epson WF-100
Key Reset máy in Epson WF-2010/2011
Key Reset máy in Epson WF-2510/2511/2518
Key Reset máy in Epson WF-2520/2521/2528
Key Reset máy in Epson WF-2530/2531/2538
Key Reset máy in Epson WF-2532
Key Reset máy in Epson WF-2540/2541/2548
Key Reset máy in Epson WF-2630/2631
Key Reset máy in Epson WF-2650/2651
Key Reset máy in Epson WF-2660/2661
Key Reset máy in Epson WF-2750/2751
Key Reset máy in Epson WF-2760/2761
Key Reset máy in Epson WF-3010/3011
Key Reset máy in Epson WF-3012
Key Reset máy in Epson WF-3510/3511
Key Reset máy in Epson WF-3520/3521
Key Reset máy in Epson WF-3530/3531
Key Reset máy in Epson WF-3540/3541
Key Reset máy in Epson WF-3620/3621
Key Reset máy in Epson WF-3640/3641
Key Reset máy in Epson WF-4630
Key Reset máy in Epson WF-4640
Key Reset máy in Epson WF-5110
Key Reset máy in Epson WF-5113
Key Reset máy in Epson WF-5190
Key Reset máy in Epson WF-5620
Key Reset máy in Epson WF-5623
Key Reset máy in Epson WF-5690
Key Reset máy in Epson WF-6090
Key Reset máy in Epson WF-6093
Key Reset máy in Epson WF-6530
Key Reset máy in Epson WF-6590
Key Reset máy in Epson WF-6593
Key Reset máy in Epson WF-7010
Key Reset máy in Epson WF-7011
Key Reset máy in Epson WF-7012
Key Reset máy in Epson WF-7015
Key Reset máy in Epson WF-7018
Key Reset máy in Epson WF-7110
Key Reset máy in Epson WF-7111
Key Reset máy in Epson WF-7510
Key Reset máy in Epson WF-7511
Key Reset máy in Epson WF-7515
Key Reset máy in Epson WF-7520
Key Reset máy in Epson WF-7521
Key Reset máy in Epson WF-7525
Key Reset máy in Epson WF-7610
Key Reset máy in Epson WF-7611
Key Reset máy in Epson WF-7620
Key Reset máy in Epson WF-7621
Key Reset máy in Epson WF-8010
Key Reset máy in Epson WF-8090
Key Reset máy in Epson WF-8093
Key Reset máy in Epson WF-8510
Key Reset máy in Epson WF-8590
Key Reset máy in Epson WF-8593
Key Reset máy in Epson WF-M1030
Key Reset máy in Epson WF-M1560
Key Reset máy in Epson WF-R4640
Key Reset máy in Epson WF-R5190
Key Reset máy in Epson WF-R5690
Key Reset máy in Epson WorkForce 1100
Key Reset máy in Epson WorkForce 30
Key Reset máy in Epson WorkForce 310
Key Reset máy in Epson WorkForce 320/325
Key Reset máy in Epson WorkForce 40
Key Reset máy in Epson WorkForce 435
Key Reset máy in Epson WorkForce 500
Key Reset máy in Epson WorkForce 520/525
Key Reset máy in Epson WorkForce 545
Key Reset máy in Epson WorkForce 60
Key Reset máy in Epson WorkForce 600
Key Reset máy in Epson WorkForce 610/615
Key Reset máy in Epson WorkForce 620/625
Key Reset máy in Epson WorkForce 630/635
Key Reset máy in Epson WorkForce 645
Key Reset máy in Epson WorkForce 840
Key Reset máy in Epson WorkForce 845
Key Reset máy in Epson WP-4010
Key Reset máy in Epson WP-4011
Key Reset máy in Epson WP-4015
Key Reset máy in Epson WP-4020
Key Reset máy in Epson WP-4022
Key Reset máy in Epson WP-4023
Key Reset máy in Epson WP-4025
Key Reset máy in Epson WP-4090
Key Reset máy in Epson WP-4091
Key Reset máy in Epson WP-4092
Key Reset máy in Epson WP-4095
Key Reset máy in Epson WP-4511
Key Reset máy in Epson WP-4515
Key Reset máy in Epson WP-4520
Key Reset máy in Epson WP-4521
Key Reset máy in Epson WP-4525
Key Reset máy in Epson WP-4530
Key Reset máy in Epson WP-4531
Key Reset máy in Epson WP-4532
Key Reset máy in Epson WP-4533
Key Reset máy in Epson WP-4535
Key Reset máy in Epson WP-4540
Key Reset máy in Epson WP-4545
Key Reset máy in Epson WP-4590
Key Reset máy in Epson WP-4592
Key Reset máy in Epson WP-4595
Key Reset máy in Epson WP-M4011
Key Reset máy in Epson WP-M4015
Key Reset máy in Epson WP-M4521
Key Reset máy in Epson WP-M4525
Key Reset máy in Epson WP-M4595
Key Reset máy in Epson XP-100
Key Reset máy in Epson XP-102/103
Key Reset máy in Epson XP-20
Key Reset máy in Epson XP-200
Key Reset máy in Epson XP-201/204/208
Key Reset máy in Epson XP-202/203/206
Key Reset máy in Epson XP-205/207
Key Reset máy in Epson XP-210
Key Reset máy in Epson XP-211/214/216
Key Reset máy in Epson XP-212/213
Key Reset máy in Epson XP-215/217
Key Reset máy in Epson XP-220
Key Reset máy in Epson XP-225
Key Reset máy in Epson XP-230/231
Key Reset máy in Epson XP-235
Key Reset máy in Epson XP-240
Key Reset máy in Epson XP-241
Key Reset máy in Epson XP-242
Key Reset máy in Epson XP-243/245/247
Key Reset máy in Epson XP-30/33
Key Reset máy in Epson XP-300/301
Key Reset máy in Epson XP-302/303/305/306
Key Reset máy in Epson XP-310
Key Reset máy in Epson XP-311
Key Reset máy in Epson XP-312/313/315
Key Reset máy in Epson XP-320
Key Reset máy in Epson XP-322/323/325
Key Reset máy in Epson XP-330
Key Reset máy in Epson XP-332/333/335
Key Reset máy in Epson XP-340
Key Reset máy in Epson XP-342/343/345
Key Reset máy in Epson XP-400/401
Key Reset máy in Epson XP-402/403/405/406
Key Reset máy in Epson XP-410
Key Reset máy in Epson XP-411
Key Reset máy in Epson XP-412/413/415
Key Reset máy in Epson XP-420
Key Reset máy in Epson XP-422/423/425
Key Reset máy in Epson XP-424
Key Reset máy in Epson XP-430
Key Reset máy in Epson XP-431
Key Reset máy in Epson XP-432/435
Key Reset máy in Epson XP-434
Key Reset máy in Epson XP-440
Key Reset máy in Epson XP-441
Key Reset máy in Epson XP-442/445
Key Reset máy in Epson XP-446
Key Reset máy in Epson XP-447
Key Reset máy in Epson XP-510
Key Reset máy in Epson XP-520
Key Reset máy in Epson XP-530
Key Reset máy in Epson XP-540
Key Reset máy in Epson XP-55
Key Reset máy in Epson XP-600/601/605
Key Reset máy in Epson XP-610/611/615
Key Reset máy in Epson XP-620/621/625
Key Reset máy in Epson XP-630
Key Reset máy in Epson XP-635
Key Reset máy in Epson XP-640
Key Reset máy in Epson XP-645
Key Reset máy in Epson XP-700
Key Reset máy in Epson XP-701
Key Reset máy in Epson XP-702
Key Reset máy in Epson XP-710
Key Reset máy in Epson XP-720
Key Reset máy in Epson XP-721
Key Reset máy in Epson XP-750
Key Reset máy in Epson XP-760
Key Reset máy in Epson XP-800
Key Reset máy in Epson XP-801
Key Reset máy in Epson XP-802
Key Reset máy in Epson XP-810
Key Reset máy in Epson XP-820
Key Reset máy in Epson XP-821
Key Reset máy in Epson XP-830
Key Reset máy in Epson XP-850
Key Reset máy in Epson XP-860
Key Reset máy in Epson XP-900
Key Reset máy in Epson XP-950
Key Reset máy in Epson XP-960
    # Một số từ khóa khách hàng thường tìm kiếm:
Key reset CANON G1000
phần mềm reset máy in canon g2000
phần mềm reset máy in canon g1000 miễn phí
key reset canon g3000
key reset canon g2000
download phần mềm reset canon g1000
key reset canon g1000 free
tool reset canon g1000
reset canon g1000 free
reset canon g1000 5b00
key reset epson 1390
key reset epson l1300
xin key wic reset
mua key reset epson 1390
key reset epson l310
mua key canon o dau gia re
key sua loi may in chop den
key reset canon loi 5b00
huong dan reset may in canon
hướng dẫn reset máy in canon
sửa lỗi máy in canon báo 5b00
key reset epson l220
wic reset key for epson 1390 free
key reset EPSON Xp-430
#key_reset_EPSON_1390


-------------------oo0oo-------------------
Thông tin thanh toán:
Tên TK: Phan Hoang Danh
Vietcombank Chi nhánh HCM
Số TK: 0511 000 405 567
Agribank chi nhánh 8
Số TK: 1702 205 105 270
Sacombank Chi nhánh Hưng Đạo
Số TK: 0601 7472 8219
 [/tintuc]

 [tintuc]


Các chất gây ung thư như formaldehyde, naphthalene, BPAs và triclosan ẩn nấp trong thức ăn, nước uống ta tiêu thụ, trong không khí ta thở và thậm chí trong các sản phẩm gia dụng ta dùng hằng ngày.
Dưới đây là danh sách 11 món đồ gia dụng mang trong mình nguy cơ gây ung thư mà bạn nên loại bỏ để bảo vệ sức khỏe cho cả gia đình:
Sản phẩm làm sạch không khí
Trong một nghiên cứu năm 2008 tại ĐH Washington (Mỹ), Anne Steinemann và đồng nghiệp phát hiện ra rằng rất nhiều sản phẩm lọc không khí trên thị trường chứa các hóa chất gây ung thư. Tốt nhất bạn nên sử dụng tinh dầu để làm sạch không khí an toàn và đem lại mùi thơm tự nhiên cho căn nhà.
Long não (băng phiến)
Hầu hết các loại long nào đều chứa paradichlorobenzene và naphthalene gây tổn thương tế bào và ung thư.
Nến
Theo Ủy ban An toàn Sản phẩm Tiêu dùng Mỹ (CPSC), 40% nến chứa chì trong bấc. Nến thải ra lượng chì nhiều gấp 5 lần lượng chì mà trẻ nhỏ có thể chịu đựng được và có thể gây rối loạn chức năng nội tiết tố, rối loạn hành vi và mất khả năng học tập. Vì vậy, bạn nên thay thế nến thường bằng sáp ong với bấc từ bông gòn.
Nồi, chảo chống dínhỞ nhiệt độ cao hoặc khi bị trầy xước, chảo chống dính tiết ra axit perfluorooctanoic (PFOA) và các hóa chất có hại khác. Các chất gây hại này dễ bám vào thức ăn gây nguy hiểm. Tốt nhất bạn nên dùng chảo thủy tinh, gang, đồng hoặc chảo gốm/tráng sứ.
Mỹ phẩm
Mỹ phẩm chăm sóc da chứ nhiều hóa chất độc hại gây ung thư như chì, forrmaldehyde, thủy ngân, paraben, phthalate. Hãy thay thế bằng mỹ phẩm tự nhiên, hữu cơ để bảo vệ làn da và sức khỏe.
Sản phẩm khử mùi và khử mồ hôi thông thường
Các chất khử mùi thường được tạo ra với khả năng dính vào cơ thể trong nhiều giờ đồng hồ. Hầu hết thành phần trong chất khử mùi, bao gồm các hợp chất gây ung thư như nhôm, triclosan, phthalate sẽ thấm vào da.
Rèm phòng tắm
Tốt hơn hết bạn nên sử dụng cửa kính cho phòng thắm thay cho rèm vì các loại rèm trên thị thường hiện nay sẽ thải ra các chất hữu cơ dễ bay hơi (VOCs) độc hại vào không khí.
Gỗ ép
Hàm lượng formaldehyde cao trong gỗ ván ép làm tăng nguy cơ mắc nhiều bệnh ung thư.
Chai, hộp nhựa
Chai và hộp nhựa thường chứa bisphenol A (BPA), một loại phthalate và hóa chất giống estrogen ảnh hưởng đến khả năng sinh sản, gây bệnh tim mạch và ung thư. Diethylhexyl adipate (DEHA) – một hóa chất dùng để làm cho chai nhựa mềm, dẻo hơn cũng gây nguy cơ ung thư cao.
Thuốc trừ sâu
Rất nhiều nghiên cứu đã chứng minh rằng các loại thuốc trừ sâu, thuốc diệt nấm, thuốc khử trùng chứa các hóa chất nguy hiểm như chlordane, heptachlor, tetrachlorvinphos, carbaryl, propoxur, lindane, dichlorvos, phosmet và permethrin làm tăng nguy cơ mắc ung thư (đặc biệt là ung thư não ở trẻ em).
Dụng cụ vẽ mỹ thuật[/tintuc][tintuc]

Tên cây: Cây Cọ Nhật
Kích thước: Cao 100 - 120 cm (Bao gồm chậu)
Giá trên bao gồm: Cây, chậu, đĩa lót, sỏi. Chưa bao gồm phí vận chuyển.

Chế độ bảo hành: Đổi trả cây miễn phí trong vòng 10 ngày trong trường hợp sau đây: Cây bị bệnh, cây bị chết (trừ trường hợp không tưới nước hoăc tưới nước nhiều làm cây bị úng). Trong trường hợp cây vẫn phát triển bình thường nếu quý khách có nhu cầu đổi cây khác thì sẽ chịu 30% giá cây trả về trong thời gian 10 ngày kể từ ngày mua cây.
Đặc điểm: Cây Cọ Nhật có khả nằng chịu bóng bán phần nên được sử dụng rộng rãi trong việc trang trí cây nội thất văn phòng, nhà ở.

Cách chăm sóc: Cây Cọ Nhật cần lượng nước không quá nhiều. Nên tưới 2 lần/tuần mỗi lần 500 ml nước. Để cây luôn đảm bảo xanh tốt thì cứ một tháng một lần mang cây ra vị trí có ánh sáng hoặc ánh nắng mặt trời nhẹ, tránh để cây dưới ánh nắng trực tiếp thời gian để khoảng 1 -2 ngày. Khi mang cây ra vị trí có ánh sáng nhiều thì bón cho cây ít phân DAP (Được tặng kèm khi mua cây).

--Hòa Trần--


[/tintuc][tintuc]

Tên cây: Cây Cọ Nhật
Kích thước: Cao 100 - 120 cm (Bao gồm chậu)
Giá trên bao gồm: Cây, chậu, đĩa lót, sỏi. Chưa bao gồm phí vận chuyển.

Chế độ bảo hành: Đổi trả cây miễn phí trong vòng 10 ngày trong trường hợp sau đây: Cây bị bệnh, cây bị chết (trừ trường hợp không tưới nước hoăc tưới nước nhiều làm cây bị úng). Trong trường hợp cây vẫn phát triển bình thường nếu quý khách có nhu cầu đổi cây khác thì sẽ chịu 30% giá cây trả về trong thời gian 10 ngày kể từ ngày mua cây.
Đặc điểm: Cây Cọ Nhật có khả nằng chịu bóng bán phần nên được sử dụng rộng rãi trong việc trang trí cây nội thất văn phòng, nhà ở.

Cách chăm sóc: Cây Cọ Nhật cần lượng nước không quá nhiều. Nên tưới 2 lần/tuần mỗi lần 500 ml nước. Để cây luôn đảm bảo xanh tốt thì cứ một tháng một lần mang cây ra vị trí có ánh sáng hoặc ánh nắng mặt trời nhẹ, tránh để cây dưới ánh nắng trực tiếp thời gian để khoảng 1 -2 ngày. Khi mang cây ra vị trí có ánh sáng nhiều thì bón cho cây ít phân DAP (Được tặng kèm khi mua cây).

--Hòa Trần--
[/tintuc]


[tintuc]

Có những thói quen bạn tưởng như rất đơn giản, ai cũng làm nhưng lại không biết nó có thể ảnh hưởng tới tài lộc của bản thân cũng như những người trong gia đình.

1. Quần áo quá nhiều túi
Càng ngày thời trang càng tân tiến và có nhiều trường phái lạ mắt, đáp ứng nhu cầu phong phú của mọi khách hàng. Trong số đó, có những trang phục đời thường, quần áo đi chơi hoặc bộ đồ thể thao được thiết kế có rất nhiều túi quần, túi áo khá tiện dụng.
Đôi khi có những bộ quần áo thiết kế đặc biệt theo yêu cầu của chủ nhân nên có túi may, túi kéo khóa, túi đeo chéo... nhiều kiểu túi khác nhau để tăng yếu tố độc đáo lạ mắt.

Đứng từ góc độ thời trang thì việc này hoàn toàn thoải mái nhưng theo một số nhận định của phong thủy chiêu tài, tiền tài sẽ tỉ lệ nghịch với mật độ của túi quần, túi áo trên trang phục chúng ta mặc trên người. Túi càng nhiều thì độ tụ tài, chiêu lộc của chủ nhân càng dễ sụt giảm hoặc ngược lại tài lộc dễ bị phân tán đi khắp nơi, khó lòng kiểm soát.
Chính vì thế, tốt nhất nên hạn chế mặc hoặc mua những bộ quần áo có quá nhiều túi để mời gọi Thần Tài ghé thăm.
2. Lãng phí tài nguyên nước
Nhiều người có thói quen uống nước được nửa bình là đã vứt bỏ, thậm chí chỉ vừa mở nắp, nếu không hứng thú đã bỏ đó, vô cùng lãng phí. Nên nhớ nguyên tắc chỉ mua hoặc dùng khi có thể sử dụng tối thiểu 70% mức độ nước có trong chai, bình, dù là chai nước khoáng hay bình nước tập thể, sử dụng chung.
Càng duy trì thói quen lãng phí nước nhiều bao nhiêu, tài vận của bạn càng bị ảnh hưởng nhiều bấy nhiêu. Bởi trong ngũ hành, Thủy đại diện cho tài lộc, vận khí của mỗi người, đổ bỏ đi càng nhiều thì may mắn càng dễ sụt giảm đi bấy nhiêu. Chính vì thế, hãy sửa đổi thói quen này càng sớm càng tốt, Thần Tài sẽ sớm chiếu cố ghé thăm.
3. Lơ là việc chăm sóc các loại cây chiêu tài
Mua sắm các loại cây phong thủy chiêu tài gọi lộc dường như là một phong trào của dân công sở. Theo lý thuyết của phong thủy chiêu tài, mỗi người có thể lựa chọn một kiểu cây khác nhau, hợp mệnh vượng vận cho riêng mình như trúc phong thủy, cây phát tài, cây kim tiền…
Tuy nhiên, sau khi đặt tại bàn làm việc, đôi khi chúng ta lơ là việc chăm sóc, tưới nước hoặc để cây ở những nơi quá thiếu nước, không có ánh nắng mặt trời… khiến cho cây cối khô héo, chết dần chết mòn. Như vậy, thay vì chiêu tài gọi lộc, người chủ đã tự đóng lại cánh cửa may mắn mời gọi Thần Tài tới thăm.
Chỉ cần năng tưới nước, chăm tỉa lá, cho cây tắm nắng, từ trường của cây phong thủy sẽ mau chóng phát huy tác dụng, giúp chủ nhân thêm may mắn, vượng vận tài lộc.
4. Không giữ vệ sinh cửa nhà sạch sẽ
Nhiều hộ gia đình sống ở chung cư và nhà đất hay có thói quen để tủ giày dép hoặc bày bừa nhiều thứ không mấy sạch sẽ ở trước cửa nhà và chỉ chú ý lau dọn không gian sống bên trong mà bỏ qua cảnh quan bên ngoài.
Phong thủy chiêu tài đặc biệt nhắc nhở rằng, cửa ra vào có tầm quan trọng cực kỳ lớn và ảnh hưởng rất nhiều tới vận khí của người chủ gia đình và các thành viên sinh sống bên trong.
Khi mua nhà, nếu đã không thể thay đổi được hướng nhà thì tốt nhất, hãy giữ cho cửa nhà luôn sạch sẽ, thông thoáng. Toàn bộ luồng khí lưu thông vào căn nhà đều thông qua cửa chính, bất cả đó là khí vượng, tà khí hay thuộc dạng trường khí tốt/xấu cho sức khỏe của con người.
Cửa nhà có sạch thì từ trường trong không gian sống của chúng ta mới ổn định, Thần Tới mới dễ ghé thăm và đem lại may mắn cho gia đình.
5. Thường xuyên tắt đèn hoặc thiết kế phòng ốc tối tăm
Trong phong thủy chiêu tài, thói quen tắt đèn tiết kiệm điện quá mức của một số người bị đánh giá là cách làm phản tác dụng. Nơi nào càng thiếu ánh sáng, càng tối tăm thì tài vận càng khó vươn tới.
Nếu chủ nhà chưa nắm rõ hoặc chưa biết phương vị Thần Tài của mình chính xác là ở đâu, tốt nhất hãy nên để cho mọi căn phòng trong căn nhà khi đang có người sinh hoạt, sử dụng có ánh sáng chiếu rọi vừa đủ.
Tiết kiệm là thói quen tốt, nhưng nên cân nhắc đúng và đủ, để đảm bảo cho căn nhà không bao giờ bị rơi vào tình trạng tăm tối, tù túng. Hành động này sẽ vô tình làm giảm mức độ may mắn trong tài vận của các thành viên.
6. Treo bày các vật phẩm may mắn cát tường bừa bãi
Người làm ăn kinh doanh hay có thói quen thỉnh vật phẩm phong thủy cát tường đeo trên người và bày biện, treo đặt những linh vật may mắn tại nhà hoặc cửa hàng, chỗ làm. Nhiều gia đình cũng nhằm mục đích chiêu gọi tài lộc, tăng thêm may mắn mà treo bày các vật phẩm may mắn khắp nơi, từ phòng khách tới phòng ngủ.
Điều cần lưu ý là một khi đã treo, bày, đeo trên người, cần giữ vị trí của những vật phẩm phong thủy chiêu tài này cố định, sạch sẽ, tránh vứt bỏ hoặc kê đặt bừa bãi hoặc vô tâm vô ý không lau chùi, quét dọn thường xuyên. Càng làm đúng theo nguyên tắc này bao nhiêu, chủ nhân càng vượng vận tài lộc và may mắn, dễ được Thần Tài gõ cửa bấy nhiêu.
Hòa Trần
[/tintuc]

[tintuc]

Không chỉ tốt cho không khí, cây lưỡi hổ còn có tác dụng phong thủy khi xua đuổi tà khí, gọi sự may mắn cho chủ nhân.

1. Lợi ích không ngờ của cây lưỡi hổ
Một trong những yếu tố hàng đầu khiến nhiều cây lưỡi hổ được ưa chuộng ở rất nhiều quốc gia đó chính là tính năng lọc sạch không khí.
NASA đã công bố cây lưỡi hổ có tác dụng thanh lọc không khí rất tốt, chúng hấp thụ các chất gây ô nhiễm môi trường và 107 độc tố, trong đó có cả các độc tố gây ung thư như nitrogen oxide và formaldehyde.

Đặc biệt, nếu bạn đặt cây lưỡi hổ trong phòng ngủ, ban đêm chúng sẽ giải phóng oxy, tốt cho hoạt động hô hấp của con người. Còn nếu đặt trong phòng làm việc sẽ làm giảm stress bởi màu sắc tươi sáng, tạo cảm giác thư thái.
Bên cạnh đó, cây lưỡi hổ còn có tác dụng chữa ho, viêm họng, khàn tiếng hoặc chữa viêm tai bằng cách hơ lửa cho nóng rồi đem giã lấy nước để dùng.
2. Ý nghĩa phong thủy
Không chỉ có tác dụng về mặt sức khỏe, cây lưỡi hổ còn được nhiều gia đình hay các cơ quan lựa chọn để trang trí cho nơi ở, nơi làm việc vì ý nghĩa phong thủy của nó.
Ở một số nước phương Đông như Trung Quốc, Nhật Bản, cây lưỡi hổ tượng trưng cho sức mạnh của chúa sơn lâm. Còn ở Thổ Nhĩ Kỳ, lưỡi hổ giống như một con dao sắc giúp bảo vệ gia đình khỏi những điều xấu xa.
Nhìn chung, cây lưỡi hổ có tác dụng trừ tà, xua đuổi ma quỷ, chống lại những điều xui xẻo, bùa chú. Lá lưỡi hổ thường mọc thẳng thể hiện sự quyết đoán, ý chí tiến lên.
Ngoài ra cây lưỡi hổ còn mang ý nghĩa may mắn, giúp gia chủ phát tài, phát lộc, dồi dào tiền bạc. Vì thế nó có thể là một món quà để đem tặng đối tác, bạn bè, người thân vào những dịp đặc biệt như mừng tân gia, mừng năm mới.
Vị trí tốt nhất để đặt cây lưỡi hổ hợp phong thủy trong văn phòng là các vị trí như Đông, Đông Nam.
3. Cách chăm sóc cây lưỡi hổ
Vốn có xuất xứ từ vùng đất khô nóng nên cây lưỡi hổ có khả năng chịu hạn rất tốt, nên chỉ tưới cây khi cảm thấy đất bị khô. Vào mùa hè chỉ cần tưới một lần trong tuần còn mùa đông thì một tháng một lần tùy vào từng điều kiện thời tiết. Nhưng phải nhớ đảm bảo cho đất luôn được khô ráo, thoáng nước.
Loại đất trồng lưỡi hổ thích hợp nhất là đất có tính kiềm, khô cằn, đất cát pha. Nếu trồng cây trong nhà thì nên trộn đất phù sa với xơ dừa, mùn cưa, xỉ than và phân hữu cơ để tạo cho cây môi trường phát triển tốt nhất.
Dù chịu được ánh nắng gay gắt nhưng bạn cũng không nên để cây lưỡi hổ ở ngoài trời liên tục mà nên để chúng ở khu vực râm mát vừa phải.
Cây phát triển mạnh nhất trong nhiệt độ ấm áp từ 22-30 độ C. Nếu để cây phải chịu nhiệt độ dưới 10 độ C, cây có thể chậm phát triển và thậm chí là chết dần. Vì vậy, vào mùa đông bạn cần phải chú ý bón thêm phân để cây phát triển khỏe mạnh hơn, loại phân giàu potasse là thích hợp nhất. Cũng cần chú ý lau lá hàng tuần cho cây bằng khăn ẩm để có thể tăng cường khả năng trao đổi chất của lá.
Hòa Trần
[/tintuc]